Spændende oplevelser med dyr - til gavn for verdens natur

DAZA er en forening bestående af 15 af de største og bedste zoologiske haver og akvarier i Danmark. De arbejder for at øge interessen, forståelsen og respekten for naturen og for at bevare klodens rige dyreliv.

DAZA's medlemmer er knyttet sammen gennem foreningens vedtægter og etiske regler. De skal leve op til en række krav for pasning af dyrene, alvssamarbejde, udveksling af dyr, formidling og undervisning, videnskabeligt arbejde og naturbevarelse. De skal ligeledes have en professionel miljøpolitik. Læs mere om samarbejdet under etiske regler og vedtægter

Formidling
Formidling af viden om dyr og naturbevarelse har høj prioritet i DAZA. Erfarne undervisere formidler hvert år viden om dyr, natur og miljø til flere end 4 mio. gæster, herunder 175.000 børn og unge, som bliver undervist via institutionernes skoletjenester.

Naturbevarelse & truede dyr
For at bevare truede dyrearter deltager DAZA's medlemmer i et intensivt avlssamarbejde gennem europæiske avlsprogrammer. Det omfatter bl.a. udveksling af dyr og udveksling af erfaringer med at passe og opdrætte dyr. Derudover deltager DAZA-medlemmer i naturbevarende projekter i dyrenes naturlige omgivelser.

Forskning
Zoologiske haver og akvarier i DAZA deltager i videnskabeligt arbejde inden for dyrevelfærd, dyreadfærd, formidling med videre - alt sammen til gavn for dyr verden rundt.

Internationalt samarbejde
DAZA-medlemmerne deltager i internationalt zoo-og akvariesamarbejde. Dette sker gennem de europæiske foreninger EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), EUAC (European Union of Aquarium Curators) og verdensopganisationen WAZA, (World Association of Zoos and Aquariums).

© 2012-2020 - DAZA